mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm


ORIGEN EUROPEU DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.DIAGNÒSTIC INICIAL DEL CENTRE.


Aquesta activitat prèvia convida a reflexionar sobre el marc europeu en el qual s'assenten les competències bàsiques, així com a repassar la seua adequació i integració en la normativa educativa d'àmbit nacional i de la comunidad autónoma.


LES NOSTRES SESSIONS

1ª Sessió: (4 de desembre de 2013)


1- Presentació de l'Itinerari Formatiu, 2013-14. Producte 0.1: Adaptació de la presentació Canvis socials i educatius, d' Enrique Noguera. (Inspector d'Educació).


Resulta interessant fer una posada en comú per a propiciar el debat analitzant el clima del centre, en general, i les inquietuds del professorat, en particular, respecte a la incorporació de les competèncias bàsiques en el procés d'ensenyança-aprenentatge, de manera que comptem amb un document de partida sobre el qual podrem fer comparacions a mesura que progresse la nostra formació.

José Moya explica qué és una Competència Básica.
)2- Torn obert de paraula.

3- Edward De Bono en el seu libre Six Thinking hats (1985) ens ofereix una proposta per a la reflexió que permet la discusió i la presa de decisions en grup. La reflexió des de diferents perspectives sobre el repte d'incorporar la metodologia basada en les competències bàsiques en el nostre centre ens ajuda a tindre una visió global i més completa d'aquest repte i, per tant, tindrem més possibilitats d'afrontar-lo amb èxit.

Documents per a treballar:

4- Distribució en grups de quatre per a reflexionar sobre les qüestions generals que es plantegen davant el repte de la incorporació de les CCBB en el nostre centre.


5- Posada en comú de les conclusions dels grups i torn obert de paraula.Producte 0.2: Buidatge del qüestionari del sis barrets. Conclusions de la reflexió sobre la introducció de les CCBB en el centre.


Producte 0.4: La present wiki com a model de difusió del projecte des del centre.