mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

ORIGEN EUROPEU DE LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES.DIAGNÒSTIC INICIAL DEL CENTRE.
Accions d'aula i Competències Bàsiques.
Resulta necessari començar pel principi i analitzar les accions d'aula, per a establir una connexió intuïtiva entre tot allò que fem fer a l'alumnat i les competències bàsiques.
Farem un llistat d'activitats que habitualment fem a l'aula i, a continuació, assignarem a cadascuna d'elles una o més competències que creiem que desenrotllen.
Per a confirmar la correspondència entre accions d'aula i competències, i aproximar-nos a alguns dels aspectes que el barret blanc ens ha indicat que debem saber sobre les competències, llegirem la definició semàntica que ens proporciona l'annex I del Real Decreto de enseñanzas mínimas de Educación Secundaria.
Aquesta lectura ens traurà de la ignorància respecte a què es refereix cada competència i quines habilitats, capacitats, actituds i valors desenrotlla, de manera que ens farà més fàcil la identificació de competències en les accions d'aula que ja realitzem, i ens ajudarà a programar-ne de noves d'acord amb criteris basats en elles.
Juntament amb la lectura de les definicions semàntiques de les CCBB, la comparació de les propostes de descriptors i indicadors del CEP de Telde i del Seminari Atlàntida de València, ens servirà per a acordar més endavant, quan tinguem més seguretat, el nostre text definitiu sobre la definició operativa de cadascuna de les CCBB.

LES NOSTRES SESSIONS
1ª sessió (9 de desembre de 2013)
1- Distribució de plantilla per a fer un llistat d'accions d'aula i assignar intuïtivament competències:


2- Creació de grups. Distribució de les definicions semàntiques de les CCBB i de la proposta de descriptors del CEP de Telde i del Seminari Atlàntida de València.
¿Què entenem per competència?


3- Reflexió sobre el contingut de cada competència.
4- Posada en comú i torn obert de paraula.
5- Revisió del llistat inicial d'accions d'aula.
6- Conclusions respecte a la presència de les CCBB en la nostra activitat diària sense tindre consciència plena d'elles.
7- Conclusions respecte als aspectes que cadascuna de les CCBB desenrotlla.
8- Les nostres reflexions:


Producte 1.1: Conclusions de la presència de les CCBB en les accions d'aula per àrees.


RÚBRICA de l'Activitat prèvia i del Bloc-1.